top of page

Monika Olga Jańczak
doktor nauk społecznych, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna

W najbliższym czasie będę uruchamiać grupę superwizyjną dla psychologów i psychoterapeutów pracujących lub chcących rozpocząć pracę w nurcie psychodynamicznym i TFP. Superwizuję pracę indywidualną z osobami dorosłymi. Zgłoszenia przyjmuję mailowo i telefonicznie.

Obecnie jest możliwość zapisania się do grupy superwizyjnej, która startuje w lutym i zakończy się w lipcu z możliwością kontynuacji od września (maksymalnie 7 osób, spotkania w ostatnie soboty miesiąca w godz. 10:30-13:45) lub skorzystania z superwizji indywidualnych (50 minut). Koszt superwizji (indywidualnej lub grupowej) to 180 zł od osoby. Superwizje odbywają się przy ul. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu. Zapraszam psychologów i psychoterapeutów, którzy pracują lub chcieliby nauczyć się pracy w nurcie psychodynamicznym, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy strukturalnej i technik pracy opartej na przeniesieniu. Podczas superwizji będziemy pracować na fragmentach nagrań lub zapisów sesji. 

Prowadzę superwizje w nurcie psychodynamicznym, stacjonarnie w Poznaniu. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychodynamiczną (certyfikat PTPPd nr 167), doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologii, wykładowcą akademickim, badaczką, autorką książek i artykułów na temat zaburzeń osobowości, mentalizacji i psychoterapii psychodynamicznej. Pracuję w nurcie TFP (Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu), swoją pracę terapeutyczną i superwizorską poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów TFP. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD).

bottom of page