top of page

Monika Olga Jańczak
doktor nauk społecznych, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychodynamiczną, doktorem nauk społecznych w zakresie psychologii
i nauczycielką akademicką.
Od 2011 roku prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuję też jako adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej UAM. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD).

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 r. z wyróżnieniem obroniłam pracę doktorską dotyczącą wpływu cech osobowości na jakość tworzonych relacji. Jestem autorką wielu publikacji i wystąpień na międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce zdrowia psychicznego. Moja książka “Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline” została nominowana przez czasopismo Charaktery do nagrody Teofrasta za najlepszą książkę naukową 2015 roku. 

 

Od 2010 r. prowadzę zajęcia z zakresu psychologii, psychopatologii i psychologii klinicznej ze studentami Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz innych poznańskich szkół wyższych.

W 2014 r. ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (numer dyplomu 14/2016/89). Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (Certyfikat numer 167). Swoją pracę poddaję stałej superwizji. 

 

Problematyką zdrowej i zaburzonej osobowości zajmuję się z wielu perspektyw - badawczej i naukowej, dydaktycznej, a przede wszystkim praktycznej - podczas pracy z pacjentami. 

bottom of page