top of page
Mentalizacja w praktyce. Krótki przewodnik dla psychologów i psychoterapeutów (e-book)
Monika Olga Jańczak, What’s on your mind? A Guide for Mentalization Assessment in Adults
Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline

Wybrane publikacje:

 

 • Jańczak, M., Ornoch, M. (2023). Mentalizacja, mechanizmy obronne i styl przywiązania u młodych kobiet z symptomami zaburzeń odżywiania. Psychologia Rozwojowa, 3 (30)

 • Jańczak, M.O. (2023). Mentalizacja w praktyce. Krótki przewodnik dla psychologów i psychoterapeutów. Dolnośląskie Centrum Psychodynamiczne. LINK

 • Jańczak, M. O. (2023). Mentalization, Emotional Dysregulation and Attachment to Alternative  Attachment Figures in Retrospectively-Defined Earned Secure Adults. Current Issues in Personality Psychology. LINK

 • Jańczak, M. O., Soroko, E., & Górska, D. (2023). Metacognition and defensive activity in response to relational–emotional stimuli in borderline personality organization. Journal of Psychotherapy Integration, 33(1), 86–101. LINK

 • Jańczak, M. O. (2021). What’s on your mind? A Guide for Mentalization Assessment in Adults. Wydawnictwo Rys. LINK

 • Jańczak, M. (2021). Polish adaptation and validation of the Mentalization Scale (MentS) - a self-report measure of mentalizing. Psychiatria Polska 55 (6) LINK

 • Górska, D., Jańczak, M. (2020). Osobowość w kryzysie. Magazyn Psychologiczny Charaktery, NR 5. LINK

 • Jańczak, M. (2018). Mentalization in borderline individuals: an attempt to integrate contradictory research results. Current Issues in Personality Psychology, 6(4), 266–278. LINK

 • Jańczak, M. (2018). Mentalizacja w praktyce klinicznej—perspektywa psychodynamiczna. Psychoterapia, 4(187), 5–17.

 • Marszał, M.,Jańczak, A. (2018). Emotion Dysregulation, Mentalization and Romantic Attachment in the Nonclinical Adolescent Female Sample. Current Psychology, 37(4), 894–904. LINK

 • Marszał, M. (2017). Seksualność i problemy seksualne w teoriach przywiązania i mentalizacji. W L. Cierpiałkowska, J. Groth, & I. Turbaczewska-Brakoniecka (Red.), Seksualność i problemy seksualne z perspektywy psychodynamicznej (ss. 104–132). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

 • Marszał, M. (2016). Metody pomiaru zdolności do mentalizacji. W: L. Cierpiałkowska, D. Górska (red. nauk.), Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej (s. 161–182). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Marszał, M., Górska, D. (2015). The Regulative Function of Mentalization and Mindfulness in Borderline Personality Organization. Current Issues in Personality Psychology 3(1), 51-63 LINK

 • Marszał, M. (2015). Mentalizacja w kontekście przywiązania. Zdolność do rozumienia siebie i innych u osób z osobowością borderline. Warszawa: Difin. LINK

 • Marszał, M. (2014). Schizoidalne zaburzenie osobowości. W: Cierpiałkowska, L., Soroko, E. (red). Zaburzenia osobowości. Zagadnienia diagnozy klinicznej. (s. 118- 139). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Górska, D., Marszał, M. (2014). Mentalization and theory of mind in borderline personality organization: exploring the differences between affective and cognitive aspects of social cognition in emotional pathology. Psychiatria Polska, 48(3), 503-513. LINK

 • Marszał, M. (2014). Specyficzne wewnętrzne modele operacyjne przywiązania osób z organizacją osobowości borderline. Psychologia Rozwojowa, 19(2), 69-82. LINK

 • Cierpiałkowska, L., Marszał, M. (2013). Patologia organizacji osobowości w teorii relacji z obiektem O. Kernberga. Czasopismo Psychologiczne, 19 (1), 47- 56 LINK

 • Cierpiałkowska, L., Marszał, M., Pieniążek, M. (2012). Defensive functioning in the individuals with the borderline personality organization in the light of empirical research. Polish Journal of Applied Psychology, vol 10, 1 (7- 21)

 • Marszał, M, Peichert, K. (2011). Twórczość osób chorujących na schizofrenię. W: Paluchowski, J. Między Psychologią a Sztuką, Wydawnictwo UAM

 • Marszał, M. ( 2011). Rola arteterapii w pracy z pacjentami uzależnionymi od seksu i substancji psychoaktywnych. W: M. Cylkowska-Nowak, J. Imielska, E. Kasperek-Golimowska (red.). Podmiot. Sztuka- Terapia- Edukacja. Między teorią a praktyką. Poznań: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

 

Wybrane wystąpienia na konferencjach naukowych:

 • Jańczak, M., Górska, D. (2023). Dymensjonalna diagnoza zaburzeń osobowości. Rola przywiązania i mentalizacji. V Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej, Kraków, 23-24 listopada

 • Jańczak, M., Soroko, E., Górska, D (2022). Reduced Metacognition in Borderline Individuals: The Role of Defensive Activity. 6th International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders 10–12 October 2022 (virtual)

 • Jańczak, M., Soroko, E., Górska, D. (2021). Mentalization and defensive activity in response to relational–emotional stimuli in borderline personality organization. The Isspd Personality Disorder Congress Kaleidoscope perspectives, 11-13 października 2021, Oslo, Norwegia, wydarzenie online

 • Jańczak, M.(2021). Mentalization and emotional dysregulation in retrospectively defined earned secure adults.The Isspd Personality Disorder Congress Kaleidoscope perspectives, 11-13 października 2021, Oslo, Norwegia, wydarzenie online (poster)

 • Górska, D., Jańczak, M. (2018). Relations between mentalization and emotional dysregulation in the developmental and clinical context. 5th International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, 27 - 29 września 2016, Barcelona, Hiszpania (poster) LINK

 • Marszał, M. (2016). Activation of the attachment system and levels of mentalization in individuals with borderline personality organization. 4nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, 8- 10 września 2016, Wiedeń, Austria.

 • Marszał, M. (2014). Mentalization and theory of mind in borderline personality organization: Exploring the differences between affective and cognitive aspects of social cognition in emotional pathology. 2nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, 16- 18 października 2014, Rzym, Włochy.

 • Marszał, M. (2013). Relationship-specific attachment representations in individuals with borderline personality organization. International Society for Study of Behavioural Development Workshop, Budapeszt, Węgry, 12-15 września 2013

 • Marszał, M. (2013). The diagnostic role of defence mechanisms maturity in neurotic, psychotic and borderline personality organization. The Third International Postgraduate Conference-Psychological Research Method Toolkit. Ciążeń, Polska, 20. 04. 2013

 • Marszał, M. (2012). Neurotic, borderline, psychotic personality organization- fact or artefact? 12th Annual Conference of The British and Irish Group for the Study of Personality Disorder, Manchester, Wielka Brytania, 21-23 marca 2012

 • Marszał, M. (2012). Defensive functioning In the individuals with the BPO In the light of empirical research. 2nd International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders. ESSPD, Amsterdam, Holandia, 27- 29 września 2012

 • Marszał, M. (2012). Samotność konstruktywna czy destrukcyjna? Poczucie samotności u kobiet z perspektywy badań naukowych i doświadczeń praktycznych. Ogólnopolska Konferencja Wokół problematyki wsparcia społecznego i samotności – teoria – metodologia – empiria, Poznań 16 marca 2012

 • Marszał, M. (2011). Wczesne relacje dziecka z opiekunem jako możliwa przyczyna zaburzeń osobowości w świetle teorii psychodynamicznych. Relacje interpersonalne człowieka w cyklu życia, Poznań, 11 maja 2011 r.​

bottom of page