top of page

Monika Olga Jańczak
doktor nauk społecznych, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna

Zapraszam na superwizję indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym i TFP. Superwizuję pracę z osobami dorosłymi. Zgłoszenia przyjmuję mailowo i telefonicznie.

Obecnie trwają zapisy do grupy superwizyjnej, która rozpocznie się we wrześniu 2023. Terminy spotkań grupy stacjonarnej: trzecie soboty miesiąca w godz. 10:30-13:45, pierwsze spotkanie wyjątkowo 30.09.

Spotkania odbywają się przy ul. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu, dla terapeutów z innych miast jest też możliwość pracy online. Zapraszam psychologów i psychoterapeutów, którzy pracują lub chcieliby nauczyć się pracy w nurcie psychodynamicznym, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy strukturalnej i technik pracy opartej na przeniesieniu. Podczas superwizji pracujemy na fragmentach nagrań lub zapisów sesji (wystarczy 5-10 minut zapisu).

Prowadzę superwizje w nurcie psychodynamicznym. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychodynamiczną (certyfikat PTPPd nr 167), doktorką nauk społecznych w dziedzinie psychologii, wykładowczynią akademicką, badaczką, autorką książek i artykułów na temat zaburzeń osobowości, mentalizacji i psychoterapii psychodynamicznej. Pracuję w nurcie TFP (Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu), swoją pracę terapeutyczną i superwizorską poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów TFP. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD).

Zapraszam do kontaktu.

bottom of page