top of page

Zapraszam na superwizję indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym i TFP. Superwizuję pracę z osobami dorosłymi. Zgłoszenia przyjmuję mailowo i telefonicznie.

Spotkania odbywają się przy ul. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu, dla terapeutów z innych miast jest też możliwość pracy online. Zapraszam psychologów i psychoterapeutów, którzy pracują lub chcieliby nauczyć się pracy w nurcie psychodynamicznym, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy strukturalnej i technik pracy opartej na przeniesieniu. Podczas superwizji pracujemy na fragmentach nagrań lub zapisów sesji (wystarczy 5-10 minut zapisu).

Prowadzę superwizje w nurcie psychodynamicznym. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychodynamiczną (certyfikat PTPPd nr 167), superwizorką szkoleniową Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, doktorką nauk społecznych w dziedzinie psychologii, wykładowczynią akademicką, badaczką, autorką książek i artykułów na temat zaburzeń osobowości, mentalizacji i psychoterapii psychodynamicznej. Pracuję w nurcie TFP (Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu), swoją pracę terapeutyczną i superwizorską poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów TFP. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu superwizora PTPPd. 

Zapraszam do kontaktu.

bottom of page