top of page

Monika Olga Jańczak
doktor nauk społecznych, certyfikowana psychoterapeutka psychodynamiczna

Zapraszam na superwizję indywidualną w nurcie psychodynamicznym i TFP. Superwizuję pracę z osobami dorosłymi. Zgłoszenia przyjmuję mailowo i telefonicznie.

Superwizja indywidualna trwa 60 minut. Spotkania odbywają się przy ul. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu, dla terapeutów z innych miast jest też możliwość pracy online. Zapraszam psychologów i psychoterapeutów, którzy pracują lub chcieliby nauczyć się pracy w nurcie psychodynamicznym, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy strukturalnej i technik pracy opartej na przeniesieniu. Podczas superwizji pracujemy na fragmentach nagrań lub zapisów sesji (wystarczy 5-10 minut zapisu).

Prowadzę superwizje w nurcie psychodynamicznym. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychodynamiczną (certyfikat PTPPd nr 167), doktorką nauk społecznych w dziedzinie psychologii, wykładowczynią akademicką, badaczką, autorką książek i artykułów na temat zaburzeń osobowości, mentalizacji i psychoterapii psychodynamicznej. Pracuję w nurcie TFP (Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu), swoją pracę terapeutyczną i superwizorską poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów TFP. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i European Society for the Study of Personality Disorders (ESSPD).

Zapraszam do kontaktu.

bottom of page